Over ons koor Terpsichoré:

Het koor Terpsichoré is genoemd naar een van de negen muzen, dochters van Zeus en Mnemosyne. Vanaf 1952 kwamen enkele vrouwen op initiatief van drie vriendinnen (onder wie Pauline van Hulst) uit Bandung regelmatig bij elkaar om te zingen. Dat leidde in 1953 tot oprichting van het koor Terpsichoré.

De muzikale leiding was vanaf het begin tot mei 1996 in handen van Pauline van Hulst. Door haar geestdrift groeide het koor uit tot een groep van 60 enthousiaste leden. Pauline van Hulst bewerkte eigenhandig muziek voor haar koor. Ook composities van haar hand zorgden ervoor dat Terpsichoré in Nijmegen en omstreken bekendheid verwierf met een eigen "sound".

Ook buiten de regio heeft het koor zijn sporen verdiend, getuige regelmatige medewerking aan de 15 augustus Herdenking in Den Haag en Arnhem (Bronbeek) en de 5 mei viering in Wageningen.

Nadat Pauline van Hulst op zeer hoge leeftijd haar taak als dirigente moest neerleggen, namen anderen die van haar over. Ook zij drukten hun stempel op het repertoire van het koor. Het koor zingt klassieke, licht klassieke en populaire muziek.

In september 2004 na het vertrek van Marga Roelofs als dirigent maakte het koor onder leiding van Leo Driesenaar, (pianobegeleider en waarnemend dirigent) een doorstart met een fors aantal nieuwe leden. Vanaf 1 maart 2005 stond het koor onder leiding van Leo Quaijtaal. Enkele jaren daarna nam Leo Driesenaar het stokje weer van hem over.

Over onze dirigent Leo Driesenaar

Leo Driesenaar studeerde aan het conservatorium van Arnhem piano bij Christopher Czaja Sager en Jacques Hendriks, en cello bij Robert Dispa.

Naast zijn privé-praktijk is hij werkzaam bij de Prof. Dr. Mr. W.P.J. Pompestichting als piano- en keyboarddocent en is daar één van de drijvende krachten achter een koor van patiënten en “mensen van buiten”. Verder is hij begeleider bij diverse koren, dirigent/pianist van gemengd koor OBK in Beuningen en vrouwenkoor Terpsichoré, en vaste organist van de Petrus Canisiuskerk in Nijmegen. Hij was één van de oprichters van het Nijmeegse koor Camera Nova en was daarbij jaren de vaste begeleider.

Samen met sopraan Josine Franken vormt hij het duo Mir Tsvey, dat Jiddische liederen ten gehore brengt, en met Hans Meek maakt hij sinds enkele jaren poëziek, gezongen nederlandstalige gedichten met pianobegeleiding.